Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://cdktcntp.edu.vn/dang-ky