Thơ - hình ảnh cựu HSSV khóa 1978-1981 (tác giả: Lê Bích Thủy)

  • 11-11-2022

Cái thời ở tỉnh Bắc Giang

Cùng nhau ăn học nhiều tình yêu thương

Cái thời nước mắm đại dương

Nước canh "toàn quốc " , nằm giường tầng 2 ...

❤❤❤❤

Tác giả: Lê Bích Thủy (cựu HSSV khóa 1978-1981)