• javascript photo gallery
  • slide3

Kế hoạch thi đua năm học 2022-2023

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
Thông báo lịch trực phòng chống bão lụt cơn bão số 2
Kế hoạch phòng, chống lụt bão năm 2022
Thông báo Lịch nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023; Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học...

Thông báo về việc nghỉ học nghề
Phát hành Cẩm nang đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp
Thông báo về việc thực hiện một số công việc về tổ chức đào tạo trong thời gian tới
Phân tích cấu trúc bài giảng tích hợp
Quy định quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Quy định đánh mã Môn học, mô đun của trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Quy định phúc khảo bài thi kết thúc Mô đun, môn học
Quy định xây dựng, quản lý và nhân bản đề thi kết thúc mô đun, môn học
Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của nhà giáo Trường Cao...
Quy định ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!