• javascript photo gallery
  • slide3
Khoa, tổ môn

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện - Điện tử tiền thân là Tổ điện thuộc khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ...

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin tiền thân là Tổ Tin học, năm 2014, do nhu cầu phát triển của Nhà trường; khoa được thành lập...

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!