Danh sách học sinh, sinh viên


Khoa CNTT

STT Mã lớp Ngành, nghề đào tạo Ngày cập nhật Người cập nhật
1 TCUDK10G Công nghệ thông tin (ƯDPM) 01/09/2021 trinhnq
2 TCUDK10E Công nghệ thông tin (ƯDPM) 01/09/2021 trinhnq
3 TCUDK12A Công nghệ thông tin (ƯDPM) 25/11/2021 trinhnq
4 TCTHK10A Tin học ứng dụng 25/11/2021 trinhnq
5 TCTHK10B Tin học ứng dụng 25/11/2021 trinhnq

Khoa Kinh tế

STT Mã lớp Ngành, nghề đào tạo Ngày cập nhật Người cập nhật
1 TCKDK57B Kế toán doanh nghiệp 01/09/2021 trinhnq
2 TCKDK56C Kế toán doanh nghiệp 01/09/2021 trinhnq
3 CLKDK03A Kế toán doanh nghiệp 18/11/2021 trinhnq

Khoa Điện - Điện tử

STT Mã lớp Ngành, nghề đào tạo Ngày cập nhật Người cập nhật
1 TCDCK10A Điện công nghiệp 06/09/2021 trinhnq
2 TCDCK11A Điện công nghiệp 01/09/2021 trinhnq
3 TCDCK12A Điện công nghiệp 25/11/2021 trinhnq
4 CLDCK03A Điện công nghiệp 18/11/2021 trinhnq

Khoa Công nghệ thực phẩm & Muối

STT Mã lớp Ngành, nghề đào tạo Ngày cập nhật Người cập nhật
1 TCCBK14A Chế biến thực phẩm 01/09/2021 trinhnq
2 TCCBK15A Chế biến thực phẩm 01/09/2021 trinhnq
3 TCCBK16A Chế biến thực phẩm 25/11/2021 trinhnq
4 CLCBK03A Chế biến thực phẩm 18/11/2021 trinhnq
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!