Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm đã chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các trình độ, cụ thể:
Nhà trường có địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo an toàn về vệ sinh, môi trường. Các khu học tập và nghiên cứu khoa học; khu thực hành; khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo, các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) đảm bảo theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Nhà trường đã ban hành Quy chế sử dụng tài sản, quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo. Thiết bị đào tạo cơ bản đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo ngành, nghề do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định; hàng năm được bổ sung các thiết bị cho phù hợp với yêu cầu đào tạo. Việc sử dụng các thiết bị, công cụ đào tạo hợp lý, an toàn, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Thư viện điện tử được trang bị phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của CBVC và HSSV; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.