Tên gọi chính thức: Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm

Tên giao dịch quốc tế: College of Economics and Food Technology

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ:  Phường Ngọc Xuyên - Quận Đồ Sơn - T.P Hải Phòng

Cơ sở 2: 36/84 Đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3861.400                    Fax: 0225.3861802

Website: https://cdktcntp.edu.vn

Emai: cdktcntp@mard.gov.vn

Năm thành lập trường: 1962

Loại hình trường: Trường công lập