Quy định quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Số văn bản: 199QĐ/KTCNTP-KTKĐCL&KHHTQT
Ngày ban hành: 14/08/2020
File đính kèm: Tải tập tin
Quy định đánh mã Môn học, mô đun của trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Số văn bản: 168QĐ/KTCNTP-KTKĐCL&KHHTQT
Ngày ban hành: 24/06/2020
File đính kèm: Tải tập tin
Quy định phúc khảo bài thi kết thúc Mô đun, môn học
Số văn bản: 181QĐ/KTCNTP-KT,KĐCL&KH,HTQT
Ngày ban hành: 15/07/2020
File đính kèm: Tải tập tin
Quy định xây dựng, quản lý và nhân bản đề thi kết thúc mô đun, môn học
Số văn bản: 182QĐ/KTCNTP-KT,KĐCL&KH,HTQT
Ngày ban hành: 15/07/2020
File đính kèm: Tải tập tin
Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của nhà giáo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm
Số văn bản: 175QĐ/KTCNTP-KTKĐCL&KHHTQT
Ngày ban hành: 03/07/2020
File đính kèm: Tải tập tin
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!