Nghiên cứu khoa học

Quy trình triển khai và nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường

Quy trình triển khai và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021-2022 của Nhà trường. Căn cứ vào quy định, quy trình nghiên cứu khoa học (NCKH)...

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!