Công văn số 1164/TCGDNN-ĐTCQ về việc hướng dẫn áp chụng chương trình tiếng Anh chuyên ngành

Nhằm đẩy mạnh dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt đối với các ngành, nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế; thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020″ theo Quyết định số 1400/QĐ-TTG ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành 12 chương trình tiếng Anh chuyên ngành (English for Special Purposes) ở trình độ bậc 3 và bậc 4 cho các ngành, nghề gồm:

– Công nghệ sinh học;

– Hướng dẫn du lịch;

– Quản trị lữ hành;

– Quản trị nhà hàng;

– Quản trị khu Resort;

– Quản trị mạng máy tính;

– Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm);

– Thiết kế đồ họa;

– Cơ điện tử;

– Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp;

– Điện tử công nghiệp;

– Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

Trên cơ sở các chương trình tiếng Anh chuyên ngành đã ban hành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các trường được lựa chọn quy hoạch đầu tư để trở thành trường nghề chất lượng cao có thể áp dụng, xây dựng chương trình chi tiết, tổ chức giảng dạy tăng cường tiếng Anh chuyên ngành cho các sinh viên trình độ cao đẳng theo học các ngành, nghề nêu trên đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

TT Ngành, nghề Link
1 Quản trị mạng máy tính Tải về
2 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Tải về
3 Thiết kế đồ họa Tải về
4 Cơ điện tử Tải về
5 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp Tải về
6 Điện tử công nghiệp Tải về
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Tải về